top of page
_DSC1002.jpg

Danmarks eneste ejer-drevet jernstøberi

GH Form er en virksomhed med en lang historie, der tager sin begyndelse i Holbæk i 1876. Historien beskrives så fint af Kulturministeriet ved Slots- og Kulturstyrelsen:


“Jernstøberiets historie går tilbage til 1859, da Sven Jansen grundlagde Jansens Jernstøberi i Holbæk.


I 1918 blev virksomheden delt i et jernstøberi og en maskinfabrik. Jernstøberiet fortsatte under navnet Holbæk Jernstøberi i nye bygninger på Lundemarksvej vest for byen. Støberiet var Holbæks første og fremstillede i begyndelsen blandt andet komfurer og håndtærskeværker til landbruget. I 1876 overtog Jansens svigersøn
virksomheden og omlagde produktionen til især mejeriudstyr til de mange nye mejerier, der opstod i disse år.


Fra 1918 specialiserede Holbæk Jernstøberi sig i brønd- og rendestenskarme og kørebanedæksler. I en lang årrække var støberiet udelukkende underleverandør til industrien. Men i 1990’erne begyndte man at satse på designprodukter af høj kvalitet. GH Form, som virksomheden hedder i dag, fremstiller bl.a. gade- og parkudstyr af høj kvalitet i samarbejde med en række kendte arkitekter.”

90’ernes udfordring


I 1986 overtog min far aktieselskabet Holbæk Jernstøberi. Han mødte store udfordringer op gennem 90’erne, efter murens fald og med den stigende globalisering til følge. Industrien flyttede sine indkøb fra Danmark. Det var en større udfordring
end både Første og Anden Verdenskrig. De fleste jernstøberier i Danmark havde generelt nogle turbulente år.


Holbæk Jernstøberi skiftede navn til GH Form, som virksomheden stadig hedder i dag. Min mor og jeg tog med GH Form udfordringen op og vendte tilbage til jernstøberiets udgangspunkt fra 1918 med egen produktion af inventar til byens rum. Produkter til bortledning af regnvand, der i dag markedsføres under navnet Aquaform®, blev igen en del af produktionen.


I dag er vores produktion opdelt i et jernstøberi og en montagefabrik, der begge ligger i Borup ved Køge, hvor vi flyttede til i 2008. Grunden, hvorpå aktieselskabet Holbæk Jernstøberi lå, blev solgt til boligbyggeri i 2020.


Christian Wolff-Petersen,
Ejer af GH Form

Ikoner Verdensmaal_7.png

Bæredygtig energi

Vi arbejder løbende på at reducere energi- forbruget ved at investere i energieffektiv teknologi ud fra devisen om, at ‘den mest miljørigtige energi er den, der ikke bruges’. Herunder effektiv styring af kompressor, udsugning, støberi- og ovn anlæg.

Ikoner Verdensmaal_8.png

Anstændige jobs og økonomisk vækst

 

GH Form står ved, at vi er en god arbejds- plads. Vi respekterer vores ansatte og det ligger os på sinde at imødekomme deres behov. GH Form er medlem af Dansk Industri og følger deres overenskomst. Vi skaber økonomisk vækst gennem dygtige medarbejdere og  bæredygtig produktion.

Ikoner Verdensmaal_11.png

Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Med vores bæredygtige produktion bidrager vi positivt til de fremtidige byrum. Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, bl. a. ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunal og anden affaldsforvaltning.

Ikoner Verdensmaal_12.png

Ansvarligt forbrug og produktion

 

GH Form har et særdeles ansvarligt forbrug af materialer, da vi udelukkende anvender genbrug fra anden produktion på Sjælland. Her opnår vi en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer. Vi arbejder på at fremme bære- dygtig offentlige indkøbspraksis, der er i overens- stemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Skærmbillede 2020-02-05 kl. 12.46.42.png

Christian Wolff-Petersen

"Vi har Skandinaviens nyeste jernstøberi, det er nybygget i år 2011 med erfaring fra flere generationer. Vi i stand til at følge hele processen og kvalitetsikre produktionen. Støbejern er et fantastisk materiale som jeg har arbejdet med siden jeg var 22 år."

bottom of page